About Us

אסטרולוגיה היא מילה, שממנה יש אנשים השקפה מגוונת. ניתן להסביר את האסטרולוגיה בפשטות כמחקר מסובך המשלב מתמטיקה, מדע ואסטרונומיה. כן! זה מאוד בעניין. רבים עשויים לתהות כיצד הצבת כוכבים וכוכבי לכת כיום משנה את חייהם באותו יום. איך אסטרולוג יכול להגיד את עתידך או לפחות את עתידך האפשרי.